startsida-analys-4.jpg

ORTOPEDTEKNISK VERKSTAD

Hur går tillverkningen av våra inlägg till?

Ditt unika recept skickas iväg för modellering

All tillverkning av våra ortopediska inlägg sker i Tranås. Analytiker lämnar sin utredning och ger ett ”recept” till ortopedtekniker. De 3-dimensionella bilder som skickas till verkstadsdatorerna är tagna i avlastat alternativ manipulerat läge för maximal effekt. Ambitionen är att få ett inlägg som korrigerar fotens och därmed resten av kroppens invanda rörelser. Ett korrigerande inlägg är målet. Våra redskap är då analytikerns kompetens och teknikerns känsla att bygga efter givna ”recept”. Detta tillvägagångssätt är oerhört mycket mer avancerat än gängse metoder.

De mycket olika metoderna som förekommer gör att slutprodukten (fotbäddarna) inte är jämförbara i kvalitet och funktion. Som jämförelse kan man ta begreppet glasögon. Glasögon införskaffade på bensinstationen för en 100-lapp går, som alla vet, inte att jämföra med expertens noga utprovade progressiva glasögon, trots att båda är just glasögon! Är målet att enbart läsa tidningen, så är ju alternativ ett oftast tillräckligt.

Vill du läsa mer om hur det går till på en analys? Klicka här!

Foten-Ortopedteknisk-Verkstad-2.jpg

Fotbäddarna byggs först i datamiljö

Inläggen byggs med förstärkningar av nedfallna valv, rotation av hälbenet, stöd för negativa rörelser, avlastning av smärtområden etc. efter analytikerns ”recept”. Vänster fot byggs helt separat. Samma procedur upprepas med högra för att nå maximal exakthet. Storleken anpassas till kundens valda skor både i volym och utrymme. För sandaler byggs separata inlägg, då dessa ofta kräver en annan mall och mera volym.


När teknikern är nöjd med sitt resultat och kontrollerat alla mått och påbyggnader överförs alla data till en s.k. Cad-Cam fräs som med exakthet fräser ut en omvänd avbild av foten med alla förändringar. Analytiker har redan valt vilket råmaterial som skall användas och vilken densitet kunden behöver i sina fotbäddar.

Foten-Ortopedteknisk-Verkstad-1.jpg

Sedan tar hantverket över

Slutarbetet är sedan helt hantverksmässigt, vilket är ytterst ovanligt. Skälet till detta är att vi vill få alla möjligheter att även stärka eller korrigera i valda skor. Generellt används ”backside milling” för att låta en maskin avsluta baksidan. Detta ger alla inlägg ett likadant utseende och funktion. Genom manuell slipning kan vi dessutom göra uttag för t.ex. en förhårdnad eller bygga extra klack alt. förstärka inläggens förhöjningar på in- eller utsidan. Alla inlägg putsas sedan för hand, för att få en korrekt finish.


Vid behov av efterkorrigeringar eller planerade förändringar, görs dessa oftast under ”resurstid”, då det alltid finns kompetens ledig för detta arbete.


Klicka här för att läsa mer om våra inlägg.


* Cad-Cam är en mycket avancerad teknik för exakt kopiering. Används inom industrin, då man i ritningsprogram formar en detalj och låter Cad-Cam kopiera till verklighet. T.ex tandtekniker som scannar en trasig tand och kopierar en exakt likadan med denna teknik.